School Maatschappelijk Werk

Stichting JESS verzorgt bij ons op school het School Maatschappelijk Werk+ (SMW+) Stichting JESS is de werkmaatschappij van Xtra waar stedelijke projecten zijn ondergebracht. SMW+ is de eerstelijns hulpverlening binnen school en valt onder de basisondersteuning die passend onderwijs levert. Ieder kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Wanneer school belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling van haar leerlingen signaleert, wordt de SMW+’er ingeschakeld, waardoor deze in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgepakt, gebruik makend van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van school. De SMW+’er maakt deel uit van zowel het schoolteam als het CJG-team, waardoor de inzet van korte specialistische interventies binnen het CJG vlot geregeld wordt. 

School Maatschappelijk Werk + voor u en uw kind door Stichting JESS

Onze visie is 'meetellen en meedoen': wij vinden dat iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of u als ouder hier ondersteuning bij nodig. Dan komt SMW+ in beeld.

Schoolmaatschappelijk werk+ (SMW+) is er voor u en uw kind. Wij zijn actief in Den Haag en Rijswijk. U vindt ons in Den Haag op alle Haagse basisscholen en peuteropvang met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en in Rijswijk op alle basisscholen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

 

 

SMW+ op de WBS

Bij ons is Charety Hermanus het aanspreekpunt. Charety kan op verzoek van ouders en leerkrachten met kinderen in gesprek. Deze 'behandelingen' zijn laagdrempelig en Charety kan desgewenst doorverwijzen voor meer gespecialiseerde hulp.

Op onderstaande dagen en tijden is Charety (in principe) bij ons aanwezig:

  • maandagmiddag 12.00-14.00 uur

  • donderdagochtend 08.30-10.30 uur

Charety is te bereiken via:

e: c.hermanus@smw-basisschool.nl

t: 06 - 22 40 86 72