School Maatschappelijk Werk

Stichting JESS verzorgt bij ons op school het School Maatschappelijk Werk+ (SMW+) Stichting JESS is de werkmaatschappij van Xtra waar stedelijke projecten zijn ondergebracht. SMW+ is de eerstelijns hulpverlening binnen school en valt onder de basisondersteuning die passend onderwijs levert. Ieder kind heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Wanneer school belemmeringen in de sociaal emotionele ontwikkeling van haar leerlingen signaleert, wordt de SMW+’er ingeschakeld, waardoor deze in een zo vroeg mogelijk stadium worden opgepakt, gebruik makend van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van school. De SMW+’er maakt deel uit van zowel het schoolteam als het CJG-team, waardoor de inzet van korte specialistische interventies binnen het CJG vlot geregeld wordt. 

School Maatschappelijk Werk + voor u en uw kind door Stichting JESS

Onze visie is 'meetellen en meedoen': wij vinden dat iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of u als ouder hier ondersteuning bij nodig. Dan komt SMW+ in beeld.

Schoolmaatschappelijk werk+ (SMW+) is er voor u en uw kind. Wij zijn actief in Den Haag en Rijswijk. U vindt ons in Den Haag op alle Haagse basisscholen en peuteropvang met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en in Rijswijk op alle basisscholen.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

 

 

SMW+ op de WBS

Bij ons is Charety Hermanus het aanspreekpunt. Zij maakt deel uit van het zorgteam van de Wethouder Brederodeschool. Op verzoek van ouders en leerkrachten kan zij met kinderen in gesprek gaan. Ze neemt daarvoor altijd contact op met ouders. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met Charety voor vragen, advies en informatie. De hulp van Charety is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:

  • Individuele begeleiding van het kind
  • Ondersteuning aan de ouders 
  • Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie (met toestemming van ouders)

 Op onderstaande dagen en tijden is Charety (in principe) bij ons aanwezig:

  • maandagmiddag 12.00-15.45 uur

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Charety. Zij is te bereiken via:

e: c.hermanus@smw-basisschool.nl

t: 06 - 22 40 86 72