School Maatschappelijk Werk

Wat is schoolmaatschappelijk werk (SMW)?

Schoolmaatschappelijk werk is een dienstverlening die gericht is op het ondersteunen van kinderen, ouders en leerkrachten bij problemen die zich voordoen op school en/of thuis en die invloed hebben op het functioneren van het kind. De belangrijkste doelstelling van schoolmaatschappelijk werk is het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van het kind, met name op sociaal-emotioneel gebied. 

 

Stichting Jess

Stichting JESS verzorgt bij ons op school het School Maatschappelijk Werk+ (SMW+).  Stichting JESS is de werkmaatschappij van Xtra waar stedelijke projecten zijn ondergebracht. Klik hier voor hun website. 

 

De visie van JESS is 'meetellen en meedoen': zij vinden dat iedereen moet kunnen meetellen en meedoen. Ieder kind is belangrijk en moet alle kansen krijgen zich te ontwikkelen tot een zelfstandige en tevreden volwassene. Soms heeft een kind of u als ouder hier ondersteuning bij nodig. Dan komt SMW+ in beeld.

 

JESS is actief in Den Haag op alle Haagse basisscholen en peuteropvang met vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en in Rijswijk op alle basisscholen.

 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact met JESS opnemen. Zij helpen u graag verder. Klik hier

 

SMW+ op onze school

Onze SMW'er maakt deel uit van het schoolteam. Onze school kan advies vragen bij onze SMW'er als wij belemmeringen in de sociaal-emotionele ontwikkeling signaleren, waardoor deze in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden opgepakt. 

 

U kunt als ouder ook zelf signaleren dat het niet goed gaat met uw kind. Soms maakt een kind dit alleen thuis kenbaar en zien we daar niets van terug op school. Natuurlijk kunt u hier zelf met uw kind over praten. U kunt stimuleren dat uw kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de eigen leerkracht zijn, de vertrouwenscontactpersoon of een van onze andere collega’s.  Wij adviseren u om zelf ook uw zorgen te bespreken met de groepsleerkracht van uw kind.  Daarnaast kunt u contact opnemen met de SMW'er voor advies en ondersteuning. 

 

De school kan, met toestemming van ouders, een leerling aanmelden voor begeleiding door de SMW'er. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan uw kind op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag. De SMW'er maakt hierbij gebruik van de eigen kracht van het kind en de ouders en de mogelijkheden van de school. Deze hulp is kortdurend (ongeveer vijf a zes kindgesprekken). Voordat de SMW'er in gesprek gaat met uw kind, is er eerst overleg met u als ouder. 

 

Naast het schoolteam, maakt de SMW'er ook deel uit van het CJG-team (Centrum van Jeugd en Gezin). Hierdoor kan onze SMW’er, indien dit wenselijk is, korte specialistische interventies binnen het CJG vlot regelen. Dit gebeurt alleen met toestemming van ouders. Klik hier voor de website van het CJG. 

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met op met onze SMW’er. 

 

Contactgegevens van onze SMW'er

  • Naam: Charety Hermanus
  • Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
  • Aanwezig op onze school op maandagmiddag 12.00-15.45 uur (in uitzonderingsgevallen kan zij van dag ruilen)
  • E-mail: c.hermanus@smw-basisschool.nl
  • Telefoonnummer: 06 - 22 40 86 72