Passend onderwijs

Ouder- en jeugdsteunpunt
Voor al je vragen over passend onderwijs.

Heb je vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je
meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er
niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.


Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk
en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de basis- of middelbare
school, of op het mbo. En voor jongeren die zelf vragen hebben.


Meer informatie of contact
· Voor passend onderwijs op de basisschool kijk je op: Ouder- en jeugdsteunpunt | SPPOH
· Voor passend onderwijs op de middelbare school kijk je op: Ouder- en Jeugd steunpunt - SWV Zuid Holland West
Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur,
telefoonnummer: 070 – 31 56 356. Of e-mail info@ojsp.nl.

 

Wat doet het steunpunt?
Op de websites vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het
steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en
wat je rechten en plichten zijn.


Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt
bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren en je vragen en twijfels bespreken - zónder dat dit
invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. Vraag ze gerust om hulp of advies.


Vanuit elk samenwerkingsverband
Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en
jeugdsteunpunt. Zo ook SPPOH (voor de basisschool) en het SWVZHW (voor de middelbare
school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies.