Ouderraad

De Wethouder Brederodeschool heeft een actieve ouderraad. De ouderraad houdt zich vooral bezig met de praktische werkzaamheden binnen de school en met het beheer van de financiën, verkregen door de vrijwillige ouderbijdrage. Verder ondersteunt de OR het team bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Het schoolteam daar waar nodig helpen en hen ondersteunen is een wezenlijke taak van de OR. De OR is een intermediair tussen school en ouders/verzorgers.

 

In de ouderraad hebben de volgende leden zitting:

Mandy Treebusch-Verwijk (Voorzitter)
Monique van Doorn (Penningmeester)
Eveline Keus-Gordijn (vice-voorzitter)
Cindy Berkhout
Charissa Bakker
Jacqueline Batens
Melanie Lemckert
Cynthia de Jong

Linda Otten
Mandy Aalbrecht
Tamara van Veen
Jeanick Schuling 

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is gelukkig gratis voor alle kinderen. Voor het geven van onderwijs ontvangt onze school een bijdrage van de overheid. Naast het onderwijs organiseren wij ook extra activiteiten. Denk aan activiteiten zoals excursies en voorstellingen, maar ook feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, eindfeest en WBS-got-talent. De overheid verstrekt voor deze extra activiteiten geen vergoeding aan scholen. Daarom vragen wij hiervoor een ouder- en schoolreisbijdrage. 

 

Deze bijdragen zijn vrijwillig en wij zullen geen kinderen uitsluiten als ouders deze bijdragen niet kunnen of willen betalen. In de begroting gaan wij ervan uit dat alle ouders de ouderbijdrage betalen. Het kan echter voorkomen dat te veel ouders de bijdragen niet betalen. Dan is het mogelijk dat één of meerdere extra activiteiten niet meer georganiseerd kunnen worden. Dat zouden wij jammer vinden, omdat juist deze culturele, maatschappelijke, sociale en sportieve activiteiten en festiviteiten zorgen voor een mooie herinnering aan de schooltijd van de kinderen. 


Voor schooljaar 2024-2025 heeft de medezeggenschapsraad (MR) de volgende vrijwillige bijdragen vastgesteld:

  • De ouderbijdrage €30,-. 
  • De bijdrage voor de schoolreis € 35,-
  • De bijdrage voor kamp en afsluiting groep 8 € 120,-

 

Op verzoek van ouders wordt op twee momenten in het jaar via een betaalverzoek naar de bijdrage voor de schoolreis gevraagd, te weten aan het begin van het schooljaar en halverwege het schooljaar. 

 

Tegemoetkoming schoolreis en werkweek - Gemeente Rijswijk

Heeft u schoolgaande kinderen en een laag inkomen? De gemeente verstrekt via Stichting KEI Rijswijk een tegemoetkoming in de kosten voor een schoolreis of werkweek.

 

Klik hier voor de website van Stichting KEI.

 

Deze regeling is bedoeld voor ooievaarspashouders en inwoners van Rijswijk met een inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm die voor jou geldt. Het betreft een tegemoetkoming in de kosten van een schoolreis of werkweek voor kinderen tot en met 17 jaar.

 

  • € 35 voor kinderen in het basisonderwijs (vanaf groep 1 t/m 7)
  • € 50 voor kinderen in groep 8 en de brugklas
  • € 100 voor kinderen op het voortgezet onderwijs (vanaf klas 2 tot maximaal 17 jaar)

 

Onder de schoolreis op de basisschool valt ook het kamp in groep 8. Onder de werkweek vallen ook andere meerdaagse activiteiten in het voortgezet onderwijs (bijvoorbeeld een brugklaskamp) of een eventuele eendaagse schoolreis of excursie waarvoor kosten worden gevraagd.

 

Is de schoolreis of werkweek duurder, dan gaat de gemeente ervan uit dat u zelf voor het resterende bedrag zorgt al dan niet in overleg met de school.