Medezeggenschapsraad

Dit is de MR 

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie leden in de oudergeleding en drie leden in de personeelsgeleding.

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

  • Sheila (personeelsgeleding en voorzitter)
  • Lindsay (personeelsgeleding)
  • Linda  (personeelsgeleding)
  • Peter (oudergeleding)
  • Yverne (oudergeleding)
  • Roland (oudergeleding)

  

Mocht u zaken hebben waarvan het u zinnig lijkt dat deze besproken worden in de MR kunt u zich wenden tot een van de bovengenoemde personen. De MR is per e-mail te bereiken via het volgende e-mailadres:  mr@brederodeschool.nl

Op deze site onder kopje "notulen" en in Parro krijgt u na een vergadering een kort verslag.

 

De vergaderdata van 2023-2024 zijn:

4 september 2023 

6 november 2023

15 januari 2024

11 maart 2024

22 april 2024

17 juni 2024

 

GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Librijn zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen vertegenwoordigd. Per cluster van twee scholen wordt er één lid vanuit de personeelgeleding en één lid vanuit de oudergeleding geleverd.