Medezeggenschapsraad

Dit is de MR 

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden: drie leden in de oudergeleding en drie leden in de personeelsgeleding.

 

Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:

  • Sheila van Geest (personeelsgeleding en voorzitter)
  • Lindsay Nulle (personeelsgeleding)
  • Linda van Wageningen (personeelsgeleding)
  • Peter Prenger (oudergeleding)
  • Yverne Berkers (oudergeleding)
  • Roland Gevers (oudergeleding)

 

Even voorstellen:

Linday Nulle is de leerkracht van groep 4, 7 en 8, zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Peter Prenger is de vader van Pepijn uit groep 8 en Isa-Beau uit groep 6. Peter is sinds het schooljaar 2018-2019 lid van de MR. 

Sheila van Geest is de leerkracht van groep 7, zij werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Linda van Wageningen is de leerkracht van groep 6, zij werkt van maandag t/m vrijdag.

Yverne Berkers is de moeder van Kaj uit groep 5 en Tobias uit groep 2. Yverne is lid van de MR sinds het schooljaar 2023-2024.

Roland Gevers is de vader van Siem uit groep 5 en Lauren uit groep 3. Roland is lid van de MR sinds het schooljaar 2021-2022.

 

Mocht u zaken hebben waarvan het u zinnig lijkt dat deze besproken worden in de MR kunt u zich wenden tot een van de bovengenoemde personen. De MR is per e-mail te bereiken via het volgende e-mailadres:  mr@brederodeschool.nl

Op deze site onder kopje "notulen" en in Parro krijgt u na een vergadering een kort verslag.

 

De vergaderdata van 2023-2024 zijn:

4 september 2023 

6 november 2023

15 januari 2024

11 maart 2024

22 april 2024

17 juni 2024

 

GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Librijn zijn de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen vertegenwoordigd. Per cluster van twee scholen wordt er één lid vanuit de personeelgeleding en één lid vanuit de oudergeleding geleverd.