Aanmeldingsprocedure VO

Op onze school volgen wij de leerlingen van groep 3-8 met methodegebonden toetsen en met CITO toetsen. Dat samen is een leerlingvolgsysteem. Twee-jaarlijks maken wij een rapportage van de leerlingen en wordt er bekeken of de kinderen voldoende groei hebben doorgemaakt. Naar aanleiding van de analyse worden groepsplannen opgesteld/bijgesteld. Zo werken wij systematisch aan de vorderingen van onze leerlingen en worden de resultaten van de leerlingen gedurende hun hele schooltijd gevolgd.  

 

Tevens worden de kinderen gevolgd op sociaal-emotioneel gebied. Desgewenst wordt daar een plan voor gemaakt om een leerling te ondersteunen in deze ontwikkeling. De school hanteert hiervoor een eigen observatielijst en registratie. In groep 1-2 worden de leerlingen gevolgd middels de Parnassys leerlijnen  jonge kind. Het biedt de leerkracht concrete leerlijnen met meetbare doelen waarbinnen de school de  ontwikkeling van het jonge kind aan de hand van doelen volgt en het onderwijs aan de hand van de behaalde  en openstaande doelen plant. De doelen vormen een goede aansluiting op het onderwijs in groep 3.  

 

De leerlingen krijgen vanaf groep 6 een advieskaart bij hun rapport met daarop alle tussentijdse CITO resultaten. Deze resultaten geven ons een helder inzicht van wat de leerlingen al kunnen en kennen en waar zij nog ondersteuning bij nodig hebben. In groep 7 wordt deze advieskaart gecombineerd met een voorlopig advies voor het VO. Begin groep 8 vindt er een toets plaats welke de cognitieve capaciteiten van de leerlingen in kaart brengt, de NIO. De doorstroomtoets (IEP) in groep 8 geeft ons een indicatie van ons gegeven onderwijs aan het einde van de basisschool.

 

Voor meer informatie met betrekking tot de aanmeldingsprocedure voor het VO verwijzen wij u door naar onze schoolgids