Agenda

13 t/m 14 mei 2021
Hemelvaartvakantie
21 mei 2021
Juf Sheila ambulant
24 mei 2021
Pinkstervakantie
25 mei 2021
Studiedag kinderen vrij
28 mei 2021
Schoolfotograaf
28 mei 2021
Juf Siska ambulant
31 mei 2021
JMR vergadering
1 juni 2021
OR vergadering
3 juni 2021
Overblijfvergadering
4 juni 2021
Juf Sandra ambulant
11 juni 2021
Juf Sheila ambulant
11 juni 2021
Studiedag - kinderen vrij
15 juni 2021
Margedag groep 1/2
16 t/m 18 juni 2021
Kamp groep 8
21 juni 2021
MR vergadering
23 juni 2021
Studiedag - kinderen vrij
25 juni 2021
Juf Siska ambulant
28 juni 2021
JMR vergadering
1 juli 2021
Musical groep 8 voor groep 1 t/m 7 en opa's en oma's
2 juli 2021
Etentje groep 8