Nieuws

21 augustus 2022

Studiedag WBS 18 augustus

In de zomervakantie heeft ons schoolteam de tweede studiedag gehad over het onderwerp ‘passend onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong’.

Studiedag WBS 18 augustus
Het ging over het aanbod aan kinderen waarvoor het basisaanbod te gemakkelijk is. Niet al deze kinderen zitten in het WBS-lab (onze plusklas). Voordat kinderen in het WBS-lab kunnen komen, is er al extra verrijkingsaanbod in de klas. Dit aanbod willen we optimaliseren. Pas als het verrijkingsaanbod in de klas niet voldoende blijkt, kan de leerkracht een leerling aanmelden voor het WBS-lab. We hebben het tijdens de studiedag gehad over: * Hoe kun je in de klas de basislesstof nog meer compacten zodat er meer tijd vrijkomt voor verrijkingswerk? * Welk verrijkingsmateriaal heb je in de klas en wat mis je nog? * Op welke manier kun je een methodeles meer verrijken met moeilijkere opdrachten? * Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om deze kinderen in de klas te begeleiden? * De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben het eerste thema van de methode Blink voorbereid en aangevuld met uitdagende opdrachten voor kinderen die dit nodig hebben. De leerkrachten van kleutergroepen hebben hun thema ook aangevuld met verrijkingsopdrachten uit de methode ‘Kleuteruniversiteit’.