Visie en missie van de school

Hier staat de inleiding van de missie van de school. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo.
Wethouder Brederodeschool

 ‘Door optimaal en samen te leren, vol zelfvertrouwen en zelfstandig de toekomst in’

Om onze nieuwe missie, visie en strategie handen en voeten te geven gaan wij uit van drie vragen die wij onszelf hebben gesteld:

  1. Wie zijn we / Waarom bestaan we?
  2. Wat we doen / gaan doen om het te bereiken?
  3. Wat we willen bereiken ooit…..?

Missie

Het leggen van een solide basis staat op de Wethouder Brederodeschool voorop. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun verdere schoolloopbaan en proberen daarbij het maximale uit onze leerlingen te halen. Wij willen onze leerlingen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces. Hierbij worden de individuele talenten zoveel mogelijk uitgedaagd en ontwikkeld. Vanuit een modern, divers en actueel aanbod willen wij aansluiten bij de belevingswereld van het kind waar samenwerken centraal staat.

Visie

Op de Wethouder Brederodeschool worden onze lessen ingericht via het model ‘doordacht lesgeven’ en neemt coöperatief leren een prominente plaats in. Wij houden rekening met verschillen tussen onze leerlingen. We differentiëren tijdens de instructie en tijdens de verwerking. Onze school streeft naast cognitieve en emotionele ook sociale leerdoelen na. Wij werken met het Schoolwide Positive Behavior Support. Op de Wethouder Brederodeschool werken wij aan relatie, autonomie en competentie op individueel-, groeps- en schoolniveau. Deze voorwaarden zien wij als basis om te komen tot ontwikkeling. Op onze school staat de ontwikkeling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen uitgedaagd worden om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen. Wij vinden dat leren meer is dan alleen kennis opnemen en zijn daarom gericht op het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden. Deze 21ste eeuwse vaardigheden hebben betrekking op cognitieve en conatieve vaardigheden. Onder cognatieve vaardigheden verstaan wij het analyseren en gebruik maken van informatie, het aanpakken van complexe problemen en zaken en het creëren van patronen en mentale modellen. Onder conatieve vaardigheden gaat het om jezelf kennen en beheersen en het begrijpen van en interactie met anderen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen bij het stellen van doelen. Door rekening te houden met verschillen in onderwijsbehoeften stimuleren wij kinderen om het beste uit henzelf te halen.

Beleid om onze mission statement levend te houden:

  • Mission statement, visie en strategie komen twee keer per jaar aan bod tijdens plenaire vergaderingen;
  • In alle nieuwe ontwikkelingen werken wij vanuit onze missie en visie;
  • De missie en visie zijn opgenomen in onze schoolgids;
  • De missie en visie staan op onze website;

De visie en missie van de Wethouder Brederodeschool zijn ontleend aan de visie en missie van stichting Librijn.