Schoolplan 2015-2019

In het schoolplan hebben wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschreven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. Het schoolplan omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie. U bent welkom om het schoolplan eens in te kijken.

 

 

Ontwikkeling Schoolplan 2019-2023

 

Dit schooljaar wordt er voor de komende 4 jaar een nieuw schoolplan geschreven. Dit doen we gezamenlijk met het hele team, verdeeld in werksessies en bijeenkomsten. De MR leest en denkt mee in dit proces. De verwachting is dat het schoolplan in juni 2019 aan de ouders, onderwijsinspectie en stakeholders gespresenteerd kan worden.